Spelen met de verkeerde bal


Spelen met de verkeerde bal


We onderscheiden daarbij twee verschillende situaties:


a.Een speler dreigt met de verkeerde bal te gaan spelen.

b.Een speler heeft een of meer caramboles met de verkeerde bal gemaakt.


Situatie a. Een speler dreigt met de verkeerde bal te gaan spelen.

Een speler die dreigt met de verkeerde bal te gaan spelen, wordt door de arbiter of de schrijver gewaarschuwd. Ook de tegenstander in de partij mag hem daarop attent maken. Teamgenoten en publiek bemoeien zich hier niet mee.Situatie b. Een speler heeft een of meer caramboles met de verkeerde bal gemaakt.


Een speler maak 14 caramboles met de verkeerde bal. Dan dringt dat tot de arbiter door.

a.De arbiter laat de 15e gewoon maken, nu met de goede bal.


De arbiter neemt hier een verkeerde beslissing. Zie b.


b.De arbiter herinnert zich nog precies het verloop de 14e carambole en constateert dus achteraf met zekerheid dat die carambole met de verkeerde bal is gemaakt. Hij annonceert: “Herstel, noteren 13 voor X,  13.”


De annonce van de arbiter is hier de juiste.c.De tegenstander roept pas nadat voor de 14e keer is afgestoten, maar nog voor de ballen stilliggen:  “verkeerde bal”. De arbiter ziet dat nu ook en annonceert: “Noteren 13 voor X, 13.”


De annonce van de arbiter is correct.


d.De arbiter telt de 14e carambole, maar dan roept de tegenstander: “Verkeerde bal.”

De arbiter kan zich precies herinneren hoe de carambole is gemaakt en geeft de tegenstander alsnog gelijk. Hij annonceert “Herstel, noteren 13 voor X, 13.”


Beslissing correct.


Indien noch de arbiter, noch de schrijver zich de 14e carambole voor de geest kunnen halen, gaat de beurt gewoon verder, nu met de goede bal.


Correct!


Conclusie:

Het is dus niet zo dat een eenmaal getelde carambole altijd blijft staan. Als de arbiter tijdig constateert dat de laatste (bv. de 14e) carambole met de verkeerde bal is gemaakt, annonceert hij: “Herstel, noteren 13 voor X, 13!”


April2018/KV/HVB