Bijzonderheden

Onze wedstrijdleider - Bestuurslid
Jan van den Hoof (68) Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Iedereen kent Jan.


Sinds 1994 is Jan vrijwillig actief als competitieleider/wedstrijdleider/plaatsvervangend voorzitter van onze Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant.

De competitie bestaat uit 30 verschillende verenigingen met in totaal 600 leden. Het hele jaar door organiseert hij competities.

Ook de wedstrijdleiding van de Coupe Midden-Brabant ligt bij Jan.

Sinds 2007 is hij plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter is hij de persoon die bestuurlijke beslissingen neemt in overleg met de overige bestuursleden.


Wij zijn trots en super blij om een persoon zoals Jan binnen onze organisatie aktief te hebben.Super, super super bedankt,


Namens Elly, mijn kinderen en kleinkinderen en natuurlijk namens mijzelf wil ik iedereen uit de diepte van mijn hart bedanken voor de belangstelling die er is getoond op de fantastische dag die wij hebben gehad tijdens het uitreiken van de koninklijke onderscheiding en de opvolgende receptie s’middags, dit is een dag die wij nooit meer vergeten, ik besef dat er iets speciaals is gebeurd en voel mij een bevoorrecht persoon, dat je op zo een manier bedacht wordt voor iets wat je al jaren met heel veel plezier doet. Sbc Hart van Brabant is voor mij passie, ik had al wel een gevoel dat sbc Hart van Brabant bij velen iets betekend, na vandaag heb ik daar een bevestiging van gekregen, het is mij een groot genoegen om competitieleider – bestuurslid te zijn van deze geweldige organisatie. Nogmaals allemaal heel erg bedankt.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Jan van den Hoof

Onvoorstelbaar………!!

Afscheid van Joop en Sophie van Wingerden.

Op 21 april namen vele inwoners van Berkel-Enschot afscheid van Joop en Sophie van Wingerden in het crematorium te Tilburg. Een wel heel bijzonder afscheid omdat Joop geheel onverwacht overleed op 12 en Sophie enkele dagen nadien op 14 april.


Dat Sophie al jarenlang de één na de andere tegenslag in haar gezondheidstoestand had verwerkt en na recente toename van haar klachten het echt niet meer zag zitten, was nog begrijpelijk. Waar geen weg meer is kun je immers niet verder gaan. Maar dat Joop nog eerder dan zij ging is voor niemand te bevatten.


Deze dramatische ontwikkeling sloeg in als een bom. De verslagenheid in hun grote vrienden- en kennissenkring en bij enkele biljartclubs is zeer groot.


Joop was in Berkel-Enschot voor velen zeker geen onbekende. Hij was o.a. nauw betrokken bij het beheer en behoud van Boerderij Denissen, deed actief mee in het carnavalsgebeuren als trombonist en als tonpraoter, werkte jaren als vrijwilliger bij de Lokale Omroep Voor Oisterwijk en streed medio 2015 nog  – weliswaar tevergeefs – voor behoud van CC De Schalm.


Maar vooral in de biljartsport kon hij zich uitleven en dan niet alleen als een verdienstelijk biljarter in het A-team van Biljartclub KBO-De Schalm, maar ook als secretaris en vanaf 17 april 2014 als voorzitter van de regionale Senioren Biljartcompetitie Hart van Brabant. Door zijn creatieve en stimulerende inbreng wist hij het bekende Schalmtoernooi uit te bouwen tot een niet meer weg te denken biljartevenement in Berkel-Enschot. Zijn grote communicatieve vaardigheden zette hij in om ook voor het regionale biljartgebeuren veel te bereiken o.a. sponsorcontracten.


Hij heeft zich met veel overtuigingskracht zeer beijverd om in het project Koningsoord – anders dan in een eerdere opzet – een passende, geschikte biljartlocatie met voldoende ambiance te claimen. Alles wijst erop dat hij hierin volledig is geslaagd.


Sophie kennen wij vooral vanwege haar veelvuldige aanwezigheid in CC De Schalm op momenten dat er werd gebiljart. Zij was dan de supportster, coach, e.d. Zij was ook de 1e opvang wanneer het weer eens tegenzat.


Met haar kon je verder gemakkelijk het wel en wee van Berkel-Enschot of de biljartclub bespreken.


Zij was voor Joop vaak de sparring partner in de 1e opzet en ontwikkeling van ideeën. En nadien natuurlijk een enthousiaste supporter bij de uitvoering ervan.


Wij hebben grote bewondering voor de wijze waarop Sophie jarenlang heeft gestreden en geleden. Joop was al die jaren voor haar een erg zorgzame mantelzorger.


Het is misschien maar goed dat ze beiden kort na elkaar gingen. “Samen uit, samen thuis” zou Joop gezegd kunnen hebben.


Voor de Biljartclubs KBO-De Schalm, De Manneke’s, VOC en de overige biljarters in CC De Schalm zal hun overlijden een enorme impact hebben.


Wij wensen Mieke, Coen, kleinkinderen en familie héél veel sterkte voor de komende tijd.


Theo Boers, voorzitter


Biljartclub KBO-De Schalm

Ad Versteden:

na 25 jaar bestuurslid SBC HvB nu Bestuurslid van Verdienste

Op 21 april 2016 tijdens de algemene ledenvergadering van Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant heeft Ad Versteden na 25 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Tijdens de vergadering sprak Kees van de Ven hem toe:


 


“Ongelooflijk, 25 jaar in een bestuur. Daar kun je je nauwelijks een voorstelling bij maken. Samen met Jan van den Hoof, die ook al 22 jaar in functie is, ben je een wandelende encyclopedie. Je was er altijd en meestal ook duidelijk hoorbaar, regelde schrijvers en tellers voor de PK-finales en de teamkampioenschappen. Je deelde de consumptiemuntjes uit, bracht de uitslagen in op Biljartpoint als Jan niet in de gelegenheid was. Je verdedigde hartstochtelijk de belangen van jouw kluppie, Jan van Besouw. Je bent de snelste biljarter die we kennen, en je bent goed in dat spelletje. Zelfs met een geblesseerde hand speel je zo goed dat je er volgend jaar een pak meer moet maken. Voor al jouw verdiensten voor de SBC Hart van Brabant creёerden we een nieuwe status, nl. Bestuurslid van Verdienste, waarvan de oorkonde die Jan je nu overhandigt de getuige is.”

 


Jan dankt Ad vervolgens voor de goede samenwerking.


 

Kees: “We hebben ook een speld voor je laten maken; dat heeft Joop nog geregeld. Ik stel voor dat Antoon die bij jou opspeldt. Zo blijft voor iedereen zichtbaar wat jij voor ons hebt gedaan.


 

Ten afscheid hebben we nog wat in envelop gestopt; doe er iets moois mee. Je krijgt die envelop nu van Huub.


 

Tenslotte, een bos bloemen voor Mw. Thea Versteden. Ze heeft jou vaak genoeg moeten missen.”


 

Ad dankt alle verenigingen en het bestuur voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen. Hij heeft vooral heel plezierig samengewerkt met Jan van den Hoof.