Aanvullend wedstr. regl. PK's

Aanvullend reglement Persoonlijke Kampioenschappen Libre


informatie voor coördinatoren, spelers en arbiters


Als basis geldt het bepaalde in het ‘Wedstrijdreglement Libre’ voor teams.

Op sommige punten wijkt het reglement voor de PK’s hiervan af.


De PK’s worden als volgt gespeeld:1.Elke speler die lid is van een bij HvB aangesloten vereniging heeft het recht op deelname aan de persoonlijke kampioenschappen.

   Inschrijving en betaling geschieden via de secretaris van de betreffende vereniging. Bij intrekking van de inschrijving vindt geen

   restitutie van het inschrijfgeld plaats.


   Nadat de inschrijving is gesloten bepaalt de competitieleider het aantal klassen waarin de persoonlijke kampioenschappen worden 

   gespeeld.


2.Vervolgens deelt hij de poules voor de voorronden in en bepaalt welke plaatsen recht geven op een finaleplaats.


3.Bij onvoldoende deelname speelt de A-klasse geen voorronde, maar een finaleronde.

   Spelers die in de librecompetitie kader 38/2 spelen, doen dat ook bij de PK’s.


4.Bij de indeling wordt het aanvangsmoyenne gehanteerd dat de speler heeft in de huidige librecompetitie. Voor een nieuwe speler geldt

   het moyenne dat hij speelt op het moment dat de indeling van de voorronden officieel wordt en dit moyenne is ook van toepassing als 

   een nieuwe speler zich plaatst voor de finale. Heeft een speler nog helemaal niet in de competitie gespeeld of maakt hij geen deel uit

   van een team, dan wordt uitgegaan van zijn clubmoyenne, bij opgave door de secretaris van zijn vereniging te controleren.

   De puntentelling is gelijk aan die van de librecompetitie.

                         

5.Eind november/begin december worden de voorronden gespeeld.

   Dit gebeurt op diverse locaties.

   Elke locatie heeft een coördinator (voor taken van de coördinator, zie punt 12)

   De verenigingen stellen hiervoor hun biljarts ter beschikking.

   In de poules spelen alle spelers eenmaal tegen elkaar. Mocht een speler tijdens de voorronden uitvallen, dan vervallen de door hem

   gespeelde wedstrijden.

   Er wordt geen invaller opgesteld.

   Bij verhindering dient een speler zich zo tijdig mogelijk af te melden bij zijn coördinator. Is men afwezig zonder geldige reden, dan kan

   het bestuur tot diskwalificatie besluiten.

   De wedstrijden beginnen om 13.00 uur, tenzij anders afgesproken.

   Als hun vereniging over een clubtenue beschikt, zijn de spelers verplicht ook tijdens de persoonlijke kampioenschappen in clubtenue

   te spelen.


6.Voor aanvang van elke wedstrijd wordt de keuzetrekstoot gedaan om te bepalen wie de partij begint. Er wordt begonnen met de witte

   of ongemerkte bal.


7.De inspeeltijd (bij de eerste wedstrijd) bedraagt anderhalve minuut.

   Speelt men een volgende wedstrijd op dezelfde tafel, dan heeft men geen inspeeltijd meer. Speelt men op een andere tafel, dan mag

   weer anderhalve minuut worden ingespeeld. Dit geldt ook tijdens de finales.


8.Poulewinnaar is de speler die tijdens de poulewedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Zijn er spelers die gelijk eindigen,

   dan geldt het onderlinge resultaat.

   Is de onderlinge partij geëindigd in remise, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het te behalen moyenne.

   Deze berekening geldt ook bij een gelijke stand in de finales.


9.De finales worden op een centrale plaats gespeeld, doorgaans in de week van Carnaval.

   Spelers die zich in de voorrondes hebben geplaatst, worden uitgenodigd voor de   finales. Indien een geplaatste speler op de

   finaledagen verhinderd is, dan wordt zijn

   plaats ingenomen door de eerstvolgende van zijn poule. Is ook deze verhinderd, dan

   wordt de “beste volgende” uit zijn klasse uitgenodigd.


10.Speelt men in de voorronden boven zijn aanvangsmoyenne dan blijft het

     aanvangsmoyenne in de finales toch gehandhaafd.


11.Klasse-winnaar is de speler die tijdens de finales het hoogste aantal punten heeft

     behaald. (zie ook art.4)


12.Arbiters dienen zich te houden aan de algemeen geldende regels. Deze zijn te vinden in de “Instructies voor arbiters” zoals die aan   

     de verenigingen ter beschikking zijn gesteld en op de website www.hvb-comp.nl zijn te vinden onder de nieuws- pagina via de link

     archief en downloads.

     Let op! Spelen met de verkeerde bal : zie art. 1.12 van het wedstrijdreglement libre.


13.Taken van de coördinator.

     De coördinator ziet er op toe dat de wedstrijden indien mogelijk volgens schema worden afgewerkt, verzamelt de volledig ingevulde

     en door beide spelers ondertekende tellijsten en vult de resultaten in op het (digitale) wedstrijdformulier.

     Omdat spelers meerdere partijen op een middag moeten spelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende tellers en

     schrijvers aanwezig zijn, zodat spelers tussen hun partijen even rust krijgen. Mocht het desondanks nodig zijn een beroep op spelers

     te doen, dan rekent het bestuur op ieders medewerking.


     De verboden zone; Alleen de A , B en C klasse worden in de voorrondes en finales met de verboden zone geconfronteerd.

     De coördinator in deze klassen is er verantwoordelijk voor dat de verboden zone voor aanvang van de wedstrijden op elke hoek van

     het speelveld wordt aangebracht.


     De coördinator stuurt het volledig ingevulde wedstrijdformulier nog dezelfde dag - bij voorkeur per e-mail – naar uitslagen@hvb-

     comp.nl

     De coördinator bewaart de tellijsten tot 31 december zodat de wedstrijdleider deze, indien nodig, op kan vragen. Aangezien ook een

     coördinator plotseling verhinderd kan zijn, verdient het aanbeveling altijd op voorhand voor een vervanger te zorgen.   

     Speelschema en uitslagen worden vermeld op onze eigen website:

     www.hvb-comp.nl.

 HvB/bestuur/augustus2018