Aanvullend wedstr. regl. bandstoten PK's

AANVULLEND REGLEMENTPERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN BANDSTOTEN


Bijlage 2 AANVULLEND REGLEMENTPERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN BANDSTOTEN

 

informatie voor coördinatoren, spelers en arbiters

 

 

Als basis geldt het bepaalde in het ‘Wedstrijdreglement Libre’ voor teams, Het aanvullend Wedstrijdreglement Bandstoten en het Aanvullend Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen.

 

  1. Nadat de inschrijving is gesloten bepaalt de competitieleider het aantal klassen waarin de persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld.

         Vervolgens deelt hij de poules voor de voorronden in en bepaalt welke plaatsen recht geven op een finaleplaats.

 

     2. Bij de indeling wordt het aanvangsmoyenne (seizoen 2019/2020) gehanteerd dat de speler heeft in de bandstotencompetitie.     

         Heeft een speler nog helemaal niet in de competitie gespeeld of maakt hij geen deel uit van een team, dan wordt uitgegaan van

         zijn clubmoyenne of gemiddelde Hart van Brabant libre X 0.65, bij opgave door de secretaris van zijn vereniging te controleren.

 

    3. Bij de Persoonlijke Kampioenschappen is het aantal te maken caramboles 30 X plus 5 van het aanvangsmoyenne bandstoten 

        seizoen 2019/2020.

        Bij nieuwe spelers wordt het gemiddelde berekend als volgt: het libremoyenne X 0,65 en dan vermenigvuldigen met 30+5.

                         

    4. Vanaf 9 maart tot en met 21 maart 2020 worden de voorronden gespeeld.

        Dit gebeurt op diverse locaties.

Elke locatie heeft een coördinator (voor zijn taken, zie hieronder punt 5 en 11).

De wedstrijden beginnen om 13.00 uur, tenzij anders afgesproken.

Als hun vereniging over een clubtenue beschikt, zijn de spelers verplicht ook tijdens de persoonlijke kampioenschappen in clubtenue te spelen. Dit geldt ook voor de finales.

 

    5. Het maximumaantal beurten is vastgesteld op 40.

Bij aanvang van de 39e beurt in alle klasse annonceert de arbiter duidelijk “voorlaatste beurt” en bij de 40e beurt “U begint aan de laatste beurt”.

De speler die de partij niet heeft begonnen, heeft de gelijkmakende beurt via de aanvangsstoot.

 

    6. Poulewinnaar is de speler die tijdens de poulewedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Zijn er spelers die gelijk eindigen, dan geldt het onderlinge resultaat.

Is de onderlinge partij geëindigd in remise, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het te behalen moyenne. De puntentelling is gelijk aan die van de librecompetitie.

Deze berekening geldt ook bij een gelijke stand in de finales.

        

    7. De finales worden op een centrale plaats gespeeld, op maandag 23 (aanvang 12.30 uur)  en dinsdag 24 maart (aanvang 12.30 uur) 2020. Speellocatie is Biljartcentrum Cues & Darts, Prof. Romeinstraat 17 te Tilburg.

 

De 1e klasse speelt voorronde in 2 poules van 5 personen.

De eerste twee spelers van de 1e klasse gaan over naar de finale.

 

Van de 2e klasse gaan alleen de poulewinnaars door naar de finale

 

In de 3e en 4e klasse gaan de poulewinnaars over naar de finale.

Verder gaat de beste nummer twee van de 3e en 4e klasse over naar de finale.

 

Spelers die zich in de voorrondes hebben geplaatst, worden uitgenodigd voor de finales. Indien een geplaatste speler op de finaledagen verhinderd is, dan wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende van zijn poule. Is ook deze verhinderd, dan wordt de “beste volgende” uit zijn klasse uitgenodigd.

 

     8. Speelt men in de voorronden boven zijn aanvangsmoyenne dan blijft het

aanvangsmoyenne in de finales toch gehandhaafd.

 

     9. Klasse- winnaar is de speler die tijdens de finales het hoogste aantal punten heeft

behaalt. (zie ook art. 6)

 

   10. Wijzigingen in het wedstrijdschema worden alleen geaccepteerd als er aanvaardbare redenen zijn. Geen aanvaardbare reden is b.v. vakantie of het niet willen spelen in een bepaald clublokaal.

 

   11. Taken van de coördinator.

De coördinator ziet er op toe dat de wedstrijden indien mogelijk volgens schema worden afgewerkt, verzameld de volledig ingevulde en door beide spelers ondertekende tellijsten en vult de resultaten in op het (digitale) wedstrijdformulier.

Omdat spelers meerdere partijen op een middag moeten spelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende tellers en schrijvers aanwezig zijn, zodat spelers tussen hun partijen even rust krijgen. Mocht het desondanks nodig zijn een beroep op spelers te doen, dan rekent het bestuur op ieders medewerking.

De coördinator stuurt het volledig ingevulde wedstrijdformulier vervolgens nog dezelfde dag - bij voorkeur per e-mail – naar uitslagen@hvb-competitie.nl

Aangezien ook een coördinator plotseling verhinderd kan zijn, verdient de aanbeveling altijd op voorhand voor een vervanger te zorgen.

Speelschema en uitslagen worden vermeld op onze eigen website:

www.hvb-competitie.nl

 

    12. In gevallen waarin het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen Bandstoten niet voorziet is het bestuur bevoegd tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing is bindend.

 

 

 

HvB/bestuur/april 2020

 

 

Aanvullende informatie voor de deelnemers

 

Buiten het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen dat u met het wedstrijdschema heeft toegezonden gekregen en dat ook op de

website hvb-competitie.nl  gepubliceerd is, nog even een aantal belangrijke punten.

 

  1. Bij de indeling van de poules is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. Verder is er ook rekening gehouden met de spelers die geen vervoer hebben. Men is bij een clubgenoot ingedeeld die wel vervoer heeft of men is ingedeeld in een locatie die op een fietsafstand bereikbaar is of er is een bushalte van de stadsdienst in de buurt.

 

 

     2. Bent u ingedeeld bij de biljartverenigingen Jan van Besouw (Jan van Besouwhuis) of G.B.B.C. ( Biljartcentrum Goirle aan de

         Kloosterstraat) dan kunt u het beste gebruik maken van de parkeergarage de Hovel (gratis). Jan van Besouwhuis en het

         Biljartcentrum Goirle liggen op een vijftal minuten lopen van deze parkeergarage. U kunt eventueel ook parkeren op de

         parkeerplaats van het Jan van Besouwhuis (u kunt hier 3 uur gratis parkeren). Hier is wel een parkeerkaart verplicht.

 

     3. De adressen van de locaties waar gespeeld wordt staan op het wedstrijdschema. U kunt de routeplanner daar eventueel op

         instellen.

 

     4. Het wedstrijdschema staat ook vermeld op onze website hvb-competitie.nl


         Mutaties worden hier ook op vermeld en zullen direct in het wedstrijdschema worden verwerkt. Het wedstrijdschema op de 

         website is dus altijd actueel.

         Heren biljarters, raadpleeg regelmatig de website www.hvb-competitie.nl om de eventuele wijzigingen bij te houden.

 

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

Jan vanden Hoof, competitieleider